Yoga etkinliğinde neler yapacağız ?

Öncelikle hem Sosyal Medya Kampüsünün uzman etkinlik organizasyonu hem de Park Dedeman’ın konforlu eğitim ortamında çok eğleneceğiz. Sohbet edeceğiz, “aynı ama farklı” hikayeleri olanlarla tanışacağız ve farklı farklı durumlar deneyimleyeceğiz.
İlk bölümde yoga, iş ve yaşam tatmini kavramları üzerinde durulacak. Eril ve dişil enerji nasıl dengelenir, bu dengenin stresle başa çıkmada etkileri nelerdir incelenecek. Stres yönetimiyle yogayı nasıl bütünleştirebiliriz yoga felsefesi altında incelenecek.
İkinci bölümde ofis içinde de rahatlıkla uygulayabileceğimiz başlıca yoga duruşları gösterilecek. Bu sayede sağlığına kavuşan beden ile çok daha verimli bir iş hayatına merhaba diyeceğiz.

Son bölümde kalp ritmimizi düzene sokmak, aklı sakinleştirmek, duygu ve düşüncelerimizi kontrol edebilmek için önce nefesi kontrol etmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Bu bağlamda, en etkin nefes tekniklerinden başlıcalarını öğreneceğiz. Böylece, iş hayatında durum değerlendirmelerimizi çok daha doğru yapabilir, çok daha sağlıklı kararlar alabilir, insan ilişkilerimizi doğru yönlendirebiliriz.

Ayrıca önerilecek meditasyon sayesinde, hafızayı kuvvetlendirmeyi, aklı sakinleştirmeyi, ve kısa zaman dilimlerinde bile olsa, kendimize vakit ayırmayı deneyimleyeceğiz.