Cognizant Belirledi: Geleceğin 21 İşi

Cognizant Belirledi: Geleceğin 21 İşi

Cognizant İnsan Kaynakları Departmanı, geleceğin nasıl görüneceğini tam olarak belirlemek için dokuz ay süren bir girişimde bulundu. İK rolünün önümüzdeki 10 yıl içinde nasıl gelişebileceğini hayal etmek için ekonomik, politik, demografik, sosyal, kültürel, iş ve teknoloji trendlerini ele aldı. Sonucunda başarılı olmak için gereken sorumlulukları ve becerileri işin içine katarak, her rolün örgütsel etkisine göre geleceğin 21 işini listeledi.

Cognizant, geleceğin 21 işinde beş önemli temayı takip etti:

1.Refah

Covid-19 sürecinde iş ve yaşam alanlarındaki stresi yönetmek için dünya çapında temel alınan ‘’her zaman açık’’ çalışma modeli, dijital ekonominin büyümesini sağladı.

Bu model evden çalışmanın yaygınlaşması sonrası kuruluş süreçlerinin, politikalarının ve teknolojilerinin uzaktan çalışanlar için en uygun hale getirilmesi amaçlıyor.

İK uzmanları için bu işin geleceği; çalışanların aidiyet duygusunu arttıran, ruhsal sağlığına iyi gelen ve daha güçlü odaklanmalarını sağlamaya çalışan, refahına yönelik yeni bir bakış açısı geliştirmek anlamını taşıyor. Böylelikle çalışanlarının daha verimli olduğu bir iş stratejisini getiren, refah üzerine kurulu yeni bir İK rolü açıklanmış oluyor.

Ancak işin geleceğinde çalışan refahının önemine daha fazla inanıyoruz. Konunun sağlayacağı avantajlar da göz önüne alındığında on yıl içinde daha fazla çalışma görmeyi umut etmenin fazla iyimserlik olmayacağını umarız.

2.Örgütsel Güven

Bu ihtiyacın, tüm iş kollarında ön yargıyı hafifletmeye yardımcı olmasından dolayı; sorumlu insan, iş sürekliliği direktörü, ön yargı memuru ve algoritma sapması denetçisi gibi birçok yeni İK rolüne yol açacağı da ön görüler arasında.

Bu profesyoneller ise ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel tercih, din, ekonomik durum, köken, yaş veya kültürden bağımsız olarak çalışanın yaşam döngüsü boyunca onlara adil davranılmasını sağlayacaktır.

3.Yaratıcılık ve Yenilik

Covid-19 sonrası dünyada toplantı, eğitim gibi süreçler sanal olmaya devam ettiğinden, ihtiyaç duyulan bir başka rol de potansiyelin gerçekleşmesine ve bu geçişe yardımcı olan VR danışmanıdır.

Bu rol, hem kuruluşun işin geleceği için stratejisini belirlemesine hem de mevcut çalışanlar için yeniden doldurma ve yükseltme çabalarını önermeye odaklanacaktır. Aynı zamanda, kuruluşun devam eden başarısı için kritik olan yeni işleri ve becerileri ön görmek için akademi, endüstri birliği ve pazardaki rekabetçi tehditlerden gelen büyük resmi girdileri sentezleyecektir.

4.Veri Okuryazarlığı

İK departmanları temelde ver odaklı bir işlev, içgörü ve analiz sağlar. Yüksek performanslı bir iş gücü sağlamak için en büyük engeller ise bulmak, temizlemek, zincirlerini çözmek veya doğru veriler elde etmektir.

Veriler, bu listedeki birçok işin arkasındaki itici güçtür. Veri bilimcilerin yetersiz olduğu bir zamanda yeni bir İK rolü olan, veri dedektifleri ortaya çıkıyor. İK veri dedektifi kaynak alacak, eleyecek, araştıracak ve iş sorunlarını çözmeye yardımcı olmak için farklı veri akışlarını (çalışan anketleri, bilgi sistemi verileri, zaman izleme ve öğrenme yönetimi, yedekleme planlaması ve sosyal haklar portalları vb.) sentezlemekten sorumlu olacaktır. 

Yani veri dedektifleri, çalışan performansını artırmaya ve tüm iş için daha iyi sonuçlar elde etmeye yardımcı olmak için İK ile ilgili bilgileri toplayıp, derleme görevini üstleniyor.

5.İnsan ve Makine Ortaklıkları

Cognizant dediği gibi, ‘’…daha fazla teknoloji, İK işlevinin içinde ve dışında yaptığımız işlere yayılıyor.’’

İşin geleceğinde şirketler yeteneklerini harmanlamaya ve genişletmeye devam ettikçe iş gücünde insan-makine birlikteliği önem kazanıyor. Sektörler, makinelerin kullanımıyla yeni performans eşiklerine ulaşılıyor.

Makineler; hesaplama yapmak, analiz etmek, tanımak ve mevcut tüm verilere göre değerlendirmede yani ‘’biliminde’’ çok iyidir. Bu yeni rolde yöneticiler rekabetten ziyade kesintisiz iş birliğini arttırmanın yollarını arayarak görevler, süreçler, sistemler ve deneyimlere göre koordine etmelidir.

 

İşte tam listesi:

 1. İK Veri Dedektifi
 2. WFH Kolaylaştırıcı
 3. İş Davranışı Başkanı
 4. Stratejik İK İş Sürekliliği Direktörü
 5. Algoritma Ön yargı Denetçisi
 6. İkinci Perde Koçu
 7. Uni4Life Koordinatörü
 8. Chatbot ve İnsan Kolaylaştırıcı
 9. GİG Ekonomi Müdürü
 10. İnsan Ön yargı Memuru 
 11. İş Liderinin Geleceği
 12. İnsan-Makine Takım Yöneticisi
 13. İş yeri Çevre Mimarı
 14. Baş İklim Müdahale Lideri
 15. Refah Direktörü
 16. Ana Amaç Planlayıcısı
 17. İnsan Ağı Analisti
 18. Çalışan Etkinleştirme Koçu
 19. VR Danışmanı
 20. Dikkat Dağılımını Önleme Koçu
 21. Genetik Çeşitlilik Görevlisi

Cognizant Geleceğin 21 saat işlerini anlattığı yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

0 Paylaşımlar

SİZ DE YORUM YAPIN!

YORUMLAR (1)

DENIZ

21 Oct 20

Çok başarılı ve faydalı bilgiler yer alıyor yazıda teşekkürler.